Tulosta

Yleisesittely

Yleisesittely

Sovellus

 
 

 

MODERNI PERUSTAMINEN

tehokas – ei betonointia – kestävä

Rakenteiden tukevan perustamisen ja pystyttämisen lähtökohtana on oikean ratkaisun valinta käyttökohteeseen.

 

Valmistelu

Ennen maaruuviperustan asentamista on arvioitava rakenteiden kuormitus sekä maaperän laatu. KRINNER maaruuveille on laskettu ohjeelliset kuormitusarvot helpottamaan maaruuvin valintaa. Erityisesti raskaissa rakenteissa, on suoritettava maaperän tarkempi tutkimus sekä varmistaa kohdekohtaisesti laskennalliset kuormitusarvot.

 

Asentaminen

KRINNER maaruuvit asennetaan kantavaan maahan käyttäen siihen soveltuvia työkaluja ja koneita. Maaruuvi asennetaan maahan ilman tärinää kiertämällä. Kiertyessään maahan, KRINNER maaruuvin syrjäyttää ja tiivistää ympäröivän maamassan mahdollistaen näin tukevan perustan.

* Tarkan ja suoran asennuksen saavuttamiseksi, on suositeltavaa esiporata iskuporalla maaruuvin pituinen asennusreikä käyttäen halkaisijaltaan 40 mm poranterää.
* Asennusreikään voidaan kaataa vettä kiertämisen liukastamiseksi.
* Maan ollessa kovaa, jolloin maaruuvi ei porautuessaan pysty syrjäyttämään ympäröivää maa-ainesta, voidaan maahan porata maaruuvin sisähalkaisijan paksuinen reikä asennusta varten.

 

Turvallisuus

Ennen asentamista tulee varmistaa, että asennuskohdassa ei ole kaapelointia, putkia, viemäröintiä tai muita rakenteita. Tämä on hyvä tarkistaa piirustuksista ja voidaan varmistaa vielä kaapeli- tai maatutkalla. Soinen maapohja, pinnassa oleva pohjavesi, sateen tai tulvan pehmittämä maa voivat estää maaruuvin käytön perustamisessa. Puutteellisen asennuksen kuormittaminen tai maaperän riittämätön kantokyky voi aiheuttaa maaruuvin liikkumisen, maaruuvin teräsvaipan repeytymiseen, rakenteiden rikkoutumiseen tai vajoamiseen.

 

Korroosiosuojaus

KRINNER maaruuvit, kiinnikkeet ja adapterit on suojattu kuumasinkityksellä DIN EN ISO 1461 standardin mukaisesti. Maaperän laadusta riippuen on suositeltavaa tehdä maalaadun analysointi ja arvioitava kuumasinkityn teräksen kestävyys maaperässä. Hapan maa-aines syövyttää kuumasinkitystä. Maaperän laadulla on vaikutus maaruuvin elinikään ja vaikuttaa materiaalivalintaan. Mikäli maaruuvin maanpinnalle jääviä osia porataan asennuksen yhteydessä, tulee käsitellyt kohdat suojata sinkkimaalilla. Maanpäällä näkyvät osat tulee tarpeen mukaan maalata.

 

Ympäristö

KRINNER maaruuveilla ei ainoastaan saavuteta aika sekä kustannussäästöjä. Yksinkertaisen ja tukevan perustamisen lisäksi, maaruuvi mahdollistaa ympäristöystävällisen asennuksen sekä tarvittaessa asennuksen poistamisen maaperää häiritsemättä. Maaruuvien asentaminen ei kuormita ympäristöä ja voidaan suorittaa helposti luontoa tai jo valmiiksi rakennettua maisemointia rikkomatta.

 

 

Maaruuvit yleisesite

 

Esite aukeaa uuteen välilehteen.