COMMITTED TO HAPPINESS

TAVOITTEENA ON IHMISTEN ONNELLISUUS JA LUONNON HYVINVOINTI PUHTAASSA JA KESTÄVÄSSÄ ELINYMPÄRISTÖSSÄ

Historia on voimavaramme

Olemme auttaneet asiakkaitamme kehittämään kaupunkiympäristöjä vuodesta 1945 alkaen – jo yli 40 maassa. Kokemuksesta on hyötyä, kun tarvitaan ratkaisua, joka kestää aikaa ja toimii erilaisissa ympäristöissä. Osaamista tarvitaan myös, jotta tuotteet palvelevat kaikkia käyttäjiä, huoltohenkilökunnasta loppukäyttäjiin.

Kestävä kehitys on arvomme

Tähtäämme toiminnassamme kestävään resurssien käyttöön ja energiatehokkuuteen. Sanomme ei kertakäyttökulutukselle. Metalli on pääraaka-aineemme, koska se on maailman eniten kierrätetty materiaali. Olemme kehittäneet itse maalämpöjärjestelmän energiatehokkuutemme lisäämiseksi. Järjestelmä kerää talteen tuotantokoneiden jäähdytysenergian hyödynnettäväksi talviaikoina lämmityksessä.

Muotoilu on intohimomme

Tiedämme, että kauniilla muotoilulla voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Houkutteleva tuote kutsuu kierrättämään. Skandinaavinen muotokielemme kiteytyy ajatukseen: Form follows function. Tuotteidemme muotoilussa yhdistyvät modernius, funktionaalisuus, houkuttelevuus ja korkealaatuisuus.

Laatu on perustamme

Korkea laatu on kannanottomme kestävän kehityksen puolesta. Teemme tuotteita, jotka kestävät pitkään. Ihminen on tärkein laadun tekijä. Ammattitaitoiset työntekijämme rakentavat ylpeydellä ainutlaatuista laatukokemusta. Laatuketju alkaa asiakaspalvelusta ja asiakastarpeiden ymmärryksestä. Se jatkuu muotoilijoiden taituruuteen ja ylpeyteen aikaa kestävien tuotteiden suunnittelemisesta. Laatuprosessi jalostuu lopputulokseksi taitavien ja sitoutuneiden ammattilaisten toimesta. Oikeat välineet ja materiaalit ovat osa laatua.

TEKNOLOGIA ON TULEVAISUUTEMME

Panostamme paljon teknologian kehittämiseen ja uuden luomiseen asiakkaidemme lisäarvon kasvattamiseksi ja tulevaisuutemme rakentamiseksi. Historiamme on eduksi teknologiakehityksessä. Se mahdollistaa trendien ymmärtämisen. Kokemus parantaa kykyä katsoa tulevaisuuteen ja ymmärtää asiakkaidemme tulevat tuote- ja palvelutarpeet.

Ympäristömme laatu ja puhtaus vaikuttavat siihen mitä teemme, miten teemme ja kuinka voimme.

Hyvin suunnitellut, toiminnalliset ja puhtaat elinympäristöt parantavat hyvinvointia.

Tutkimukset osoittavat, että hyvinvointi on suoraan liitoksissa ympäristöömme.

Yli 80 % Euroopan ja PohjoisAmerikan väestöstä asuu kaupunkiympäristössä.

Katujen puhtaus muovaa ihmisten käyttäytymistä ja lisää ympäristöstä huolehtimista.

Parempi kaupunkisuunnittelu -> parempi hyvinvointi -> hyödyt yksilölle ja taloudelle.