Lehtovuoren katoksilla on CE -merkintä

Kantavien rakenteiden kestävyys ja valmistuksen laatu on erittäin tärkeä seikka katosratkaisuissa. Polkupyörä-, pysäkki- tai muita katoksia hankkiessa on hyvä huomioida, että teräs- tai alumiinisten katosten toimittajalla on osoittaa kantavien teräskokoonpanojen ja tuotejärjestelmien vaatimustenmukaisuus, EN1090-1 rakennustuotestandardin mukaisesti. EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tuli pakolliseksi kantaville teräsrakenteille 1.7.2014, mikä koskee myös katosten kantavia rakenteita. CE-merkinnällä osoitetaan, että valmistetun tuotteen ominaisuudet on määritelty ja varmennettu yhdenmukaisella tavalla. Lehtovuori Oy:n katokset valmistetaan vaaditun EN 1090-1 rakennustuotestandardin mukaisesti. Tästä osoituksena Lehtovuori Oy:lle on myönnetty tarkastusyhtiön Dekra:n tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus ja oikeus katosten CE-merkintään.