Mitä ottaa huomioon taloyhtiön jätepisteen suunnittelussa?

 

Taloyhtiön jätepisteen suunnittelu ja rakentaminen on tärkeä hanke, joka vaikuttaa sekä asumisviihtyvyyteen että kiinteistön ylläpitokustannuksiin pitkällä aikavälillä. Jätepisteen suunnittelussa on otettava huomioon useita tekijöitä, jotta voidaan varmistaa sen toimivuus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. Seuraavassa on koottu yleisesti huomioitavia asioita ja ohjeita taloyhtiön jätepisteen suunnitteluun.

1. Lainsäädäntö ja määräykset

Uusi jätelaki, joka astui voimaan 19.7.2021, asettaa taloyhtiöille lajittelun ja kierrätyksen vaatimuksia. Yli neljän huoneiston taloyhtiöiden tulee lajitella vähintään seitsemän eri jätelajia, mukaan lukien biojäte, paperi ja muovipakkaukset. On tärkeää tarkistaa voimassa olevat jätehuoltomääräykset sekä mahdollisen toimenpideluvan tarve kunnasta.

2. Sijainti ja etäisyydet

Jätepisteen sijainti on olennainen tekijä. On huomioitava etäisyydet asuinrakennuksiin, leikkipaikkoihin ja ajoreitteihin, jotta haitat ja turvallisuusriskit minimoidaan. Etäisyydet vaihtelevat yhden jäteastian ja jätekatosrakennuksen välillä, ja jäteauton on päästävä esteettömästi jätepisteen läheisyyteen.

3. Jätetila ja jäteastiat

Jätetilan suunnitteluun vaikuttavat jätteiden määrä, lajiteltavien jätelajien lukumäärä ja jäteastioiden tyhjennysväli. Jäteastioiden määrän ja koon suunnittelussa voidaan käyttää apuna jätehuoltoyhtiöiden tarjoamia laskureita. Jäteastioiden tulisi olla helppokäyttöisiä ja niiden tyhjennysmahdollisuus esteetön.

Linkki jätelaskuriin https://pjhoy.fi/palvelut/isannoitsija/jatelaskuri/

4. Turvallisuus ja ympäristö

Jätepisteen rakenteissa ja materiaaleissa on huomioitava kestävyys ja paloturvallisuus. Esimerkiksi paloturvalliset materiaalit ja rakenteelliset ratkaisut vähentävät tulipalon riskiä. Lisäksi tulee varmistaa, että alue on esteetön ja turvallinen käyttää kaikissa sääolosuhteissa. VTT:n testaaman Modulin paloturvamallin jäteastiasuojan voi sijoittaa jopa seinän viereen.

Lue lisää paloturvallisista Moduleistamme

5. Käyttäjäystävällisyys ja tiedottaminen

Jätepisteen tulee olla selkeästi merkitty ja opastettu, jotta lajittelu on mahdollisimman helppoa. Tiedottaminen ja opastus ovat avainasemassa, jotta asukkaat osaavat käyttää jätepistettä oikein. Tiedottamisen ja opastuksen tulee kattaa myös jätepisteen sijainti, käyttö ja lajittelun periaatteet.

Tutustu lajittelutarravaihtoehtoihimme

6. Eri ratkaisujen vertailu

Taloyhtiön tulee harkita eri vaihtoehtoja jätepisteen toteutukselle, kuten syväsäiliöt, jätekatosrakennukset ja jäteastiasuojat. Jokaisella ratkaisulla on omat etunsa ja haasteensa, kuten tilantarve, kustannukset, esteettömyys ja muunneltavuus. Taloyhtiön on tärkeä arvioida omaa jätemääräänsä ja tulevaisuuden tarpeitaan valitessaan sopivinta ratkaisua.

Olemme koostaneet kattavan oppaan taloyhtiön jätepisteen suunnitteluun, jonka voit ladata alla olevan linkin kautta: 

Lataa ilmainen opas

Mikäli kaipaat lisätietoja jätepisteen suunnitteluun ota yhteyttä ammattilaisiimme! 

Katso yhteystiedot

 
Posted in: Jätekatokset