Taloyhtiön pakolliset jäteastiat

 

Taloyhtiön jätehuolto uuden jätelain valossa

Vuoden 2021 jätelaki toi mukanaan merkittäviä muutoksia jätehuoltoon. Näitä muutoksia sovelletaan myös taloyhtiöiden jätehuoltoon, ja siksi on tärkeää tietää, mitkä ovat uudet vaatimukset ja velvoitteet eri kiinteistötyypeille. Erityisesti biojätteen, pakkausjätteen ja pienmetallijätteen erilliskeräysvelvoitteet ovat aiheuttaneet muutoksia taloyhtiöiden jätehuoltokäytäntöihin.

Modul Jäteastiasuoja, jätekatos taloyhtiö

Uudet erilliskeräysvelvoitteet 

Uudet erilliskeräysvelvoitteet tulevat voimaan asteittain vuosien 2022, 2023 sekä 2024 aikana. Lue alta tarkemmat ohjeet. 

Vähintään 5 huoneiston taloyhtiöt taajamissa

Jos asuinkiinteistössä on vähintään viisi huoneistoa ja se sijaitsee taajamassa, uusi jätelaki edellyttää seuraavia erilliskeräysvelvoitteita:

  • Biojäte: Biojätteen erilliskeräys tuli olla käytössä viimeistään heinäkuussa 2022. Tämä tarkoittaa, että asukkaiden tulee joko liittyä kiinteistökohtaiseen biojätteenkuljetukseen tai kompostoida biojätteet itse.
  • Pakkausjäte ja pienmetallijäte: Heinäkuuhun 2023 mennessä taloyhtiöiden on aloitettava erilliskeräys myös lasi-, kartonki- ja muovipakkauksille sekä pienmetallijätteelle. Tämä on merkittävä askel kohti entistä kattavampaa jätehuoltoa.

Vähintään 5 huoneiston taloyhtiöt taajaman ulkopuolella

Taajaman ulkopuolella sijaitsevissa taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi huoneistoa, valtioneuvoston asetus velvoittaa erilliskeräykseen seuraavasti:

  • Biojäte: Heinäkuuhun 2024 mennessä yli 10 000 asukkaan taajamissa tulee aloittaa biojätteen erilliskeräys jokaisessa kiinteistössä, joko biojätekeräyksen tai kompostorin muodossa.
  • Pakkausjäte ja pienmetallijäte: Taajaman ulkopuolella sijaitsevissa kiinteistöissä, joissa on vähintään viisi huoneistoa, tulee järjestää keräysastiat lasi-, kartonki- ja muovipakkauksille sekä pienmetallijätteelle

Alle 5 huoneiston kiinteistöt ja omakotitalot

Kiinteistöissä, jotka sijaitsevat taajamassa ja joissa on alle viisi huoneiston tai omakotitaloja taajamissa, uusi jätelaki asettaa seuraavat erilliskeräysvelvoitteet:

  • Biojäte: Heinäkuuhun 2024 mennessä yli 10 000 asukkaan taajamissa tulee aloittaa biojätteen erilliskeräys jokaisessa kiinteistössä, joko biojätekeräyksen tai kompostorin muodossa.

Jätekatos, taloyhtiö jäteastiasuoja

Tutustu Lehtovuoren Modul-jäteastiasuojiin, ja valitse taloyhtiölle Suomessa valmistettu jätekatosratkaisu.

Saadaksesi tarkempia tietoja paikallisesta jätehuollosta, voit kääntyä oman kuntasi jätelaitoksen tai jätehuoltoviranomaisen puoleen. Voit myös lukea lisätietoja Ympäristöministeriön sivuilta

 
Posted in: Jätekatokset