Tekijät esiin - Lehtovuori Oy:n monipuolinen asiakkuuspäällikkö Auli

 

Tekijät esille -sarjamme kolmannessa osassa esittelemme Lehtovuoren asiakkuuspäällikön, Auli Kalliokosken. Auli vastaa Lehtovuoren sopimusasiakkaista sekä jälleenmyyjistä. Hän on työskennellyt Lehtovuorella jo lähes kolme vuotta ja tuo yritykseen vahvaa asiantuntemusta ja energistä tekemisen meininkiä.

Aulin päivittäiset työtehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Hän keskittyy pääasiassa tarjouslaskentaan, tilausten kirjaamiseen ja sopimusasiakkaiden projekteihin, kuten sopimusten päivityksiin ja asiakaskäynteihin. Lisäksi hän hoitaa tuoteperehdytyksiä ja asiakaspalvelua sähköpostitse sekä puhelimitse. Auli korostaa henkilökohtaisen palvelun ja tapaamisten merkitystä, sillä ne ovat hänen työnsä ydin.

Aulilla on pitkä kokemus myynnistä ja asiakkuuksien hallinnasta. Hän aloitti uransa Etelä-Suomen myyntikoordinaattorina ja on hiljattain siirtynyt asiakkuuspäällikön tehtäviin. Uuden roolin myötä hänen työkuvaansa on tullut lisää hallinnollisia tehtäviä ja projekteja, mutta myynnin ja asiakaspalvelun perusteet ovat säilyneet samoina. Vuosien varrella Auli on kartuttanut monipuolista kokemusta tuotteista ja asiakasryhmistä, ja hän on aina ollut innostunut myyntityöstä.

Myyntityö ei ole pelkästään tarjousten laatimista ja lähettämistä. Se vaatii syvällistä tuotetietämystä, jotta asiakkaita voi opastaa ja auttaa valitsemaan heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivat tuotteet. Auli hallitseekin tuotetietämyksen erinomaisesti ja pystyy tarjoamaan asiakkailleen aina parhaat ratkaisut. Lisäksi projektit saattavat kestää pitkään, jopa vuosia, joten kontaktien ylläpito ja projektien seuraaminen ovat olennaisia osia hänen työtään.

Auli tunnetaan huumorintajustaan ja kyvystään selviytyä vaikeistakin tilanteista. Hänellä on luontainen kyky kääntää haasteet voitoksi. Auli arvostaa työn tuomia ihmissuhteita ja onkin luonut moniin asiakkaisiin hyvät keskustelusuhteet, joiden ansiosta työ ja sopimusasiat sujuvat luontevasti. Hän myöntää olevansa välillä temperamenttinen ja jääräpäinen, mutta nämä piirteet toimivat myös hänen voimavaroinaan ja auttavat häntä viemään asioita eteenpäin.

Auli korostaa tiimihengen ja yhteisen tekemisen merkitystä työyhteisössä. Avoin ilmapiiri ja toisten auttaminen ovat avainasemassa, erityisesti haastavina aikoina. Lehtovuoren työyhteisössä on helppo pyytää apua ja jakaa kokemuksia, mikä tekee tiimistä vahvan. Aulin mielestä tuotannon ja myynnin välinen yhteistyö toimii hyvin, mikä helpottaa asioiden hoitamista ja parantaa asiakaspalvelua. Lehtovuorella tuotanto, myynti, suunnittelu, vienti, markkinointi ja hallinto toimivat kaikki saman katon alla, joten lisätietoja on helppo saada toiselta osastolta.

Aulin mielestä työn paras puoli on sen monipuolisuus. Hänellä ei ole koskaan tylsää hetkeä, ja asiakkaat pitävät hänet kiireisenä. Uuden työkuvan haasteet pitävät työn mielenkiintoisena ja motivoivana.

Auli kuvailee Lehtovuorta perheyrityksenä, jossa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja tuoda esille omia ideoitaan. Kotimaisuus ja laatu ovat yrityksen suurimmat valttikortit. Lehtovuoren hyvä ilmapiiri heijastuu koko talon toimintaan.

Vapaa-ajallaan Auli pitää liikuntaa tärkeänä voimavarana ja elämäntapana. Hän harrastaa monipuolisesti liikuntaa, joka antaa energiaa niin työssä jaksamiseen kuin yleiseen hyvinvointiin. Lisäksi matkustaminen ja hyvä ruoka ovat hänelle tärkeitä vapaa-ajanviettotapoja.

Auli Kalliokosken haastattelu tuo esiin, kuinka tärkeää on yhdistää henkilökohtainen palvelu, syvällinen tuotetuntemus ja vahva tiimihenki menestyksellisessä myyntityössä. Hänen energiansa ja positiivinen asenteensa inspiroivat kaikkia.

 
Posted in: Lehtovuori