Vastuullista ympäristönhallintaa SUP-direktiivin ja Lehtovuoren tuhka-astioiden avulla

 

EU:n yhden käyttökerran muovituotteita koskeva direktiivi, tunnettu myös nimellä SUP-direktiivi (Single-Use Plastics directive), on osa laajempaa pyrkimystä vähentää ympäristöön kohdistuvia haittoja, joita aiheutuu kertakäyttömuovien laajasta käytöstä. SUP-direktiivi on erityisen merkittävä tupakkatuotteiden osalta, sillä tupakkatumpit sisältävät muovia ja ovat yksi yleisimmistä roskista Euroopan rannoilla ja vesistöissä.

SUP-direktiivin määräykset tupakkatumppien osalta

SUP-direktiivin mukaan tupakkatuotteiden valmistajien on kannettava vastuu valmistamiensa tuotteiden aiheuttamasta ympäristöhaitasta. Direktiivin mukaan jäsenmaiden tulee toteuttaa toimenpiteitä tupakkatumppien ympäristöön jättämisen vähentämiseksi ja varmistaa, että tupakkatuotteiden valmistajat osallistuvat siivouskustannuksiin. Tutustu tarkemmin SUP-Direktiivien vaatimuksiin ja määräaikoihin

Lehtovuoren tuhka-astiat ratkaisuna

Lehtovuori Oy tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja jätteen ja tuhkien hallintaan, mukaan lukien tuhka-astiat, jotka voivat auttaa SUP-direktiivin vaatimusten täyttämisessä. Lehtovuoren tuhka-astiat on suunniteltu kestäviksi ja esteettisiksi, ja ne tarjoavat helpon ja siistin tavan kerätä tupakantumpit julkisilla paikoilla, vähentäen siten niiden päätymistä ympäristöön.

Lehtovuoren tuhka-astiat ovat saatavilla eri malleina ja kokoisina, mikä mahdollistaa niiden käytön monenlaisissa ympäristöissä, kuten toimistorakennusten ulkopuolella, puistoissa ja muilla julkisilla alueilla. Astiat on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja niiden tyhjentäminen on tehty mahdollisimman vaivattomaksi. Tällainen infrastruktuuri kannustaa ihmisiä hävittämään tupakantumpit oikeaoppisesti, mikä auttaa vähentämään niiden ympäristövaikutuksia. Lue lisää tuhka-astioistamme

 
Posted in: Lehtovuori