Tekijät esiin - Lehtovuori Oy:n mestarihitsaajat Eeli ja Marko

 

Lehtovuori Oy:n menestys perustuu sen monipuoliseen ja taitavaan henkilöstöön. "Tekijät esiin" -blogisarjamme toisessa osassa tutustumme lähemmin hitsaamoon ja esittelemme kaksi sen taitavista hitsaajista Eelin ja Markon, jotka ovat myös avainhenkilöitä yrityksen työyhteisön ja turvallisuuden kehittämisessä.

Lehtovuoren hitsaamossa työskentelee yhteensä yhdeksän henkilöä, jotka varmistavat tuotteidemme korkean laadun ja kestävyyden. Hitsaamo on jaettu neljään pisteeseen; Solar piste (CitySolar puristava älyroska-astia), Finbin piste (roska- ja lajitteluastiat), PT piste (pyörätelineet, penkit ja pöydät) ja katos piste (pyörä- ja bussikatokset).

Eeli on keskittynyt CitySolar älyroska-astioiden hitsaukseen ja toimii samalla myös työsuojeluvaltuutettuna, kehittäen aktiivisesti turvallisempaa työympäristöä. Hänen tehtävänsä on kuunnella työtovereitaan ja välittää heidän huolensa ja ehdotuksensa johtoryhmälle.

Marko työskentelee Finbin-pisteessä, hitsaten roska- ja lajitteluastioita. Hänellä on tämän lisäksi rooli pääluottamusmiehenä, jonka tehtävänä on työyhteisön kehityksen edistäminen ja työntekijöiden äänen kuuluminen päätöksenteossa. Markon työpäivät täyttyvät sekä käytännön hitsaustehtävistä että työtovereiden tukemisestakin ja kuuntelemisesta.

Eeli ja Marko työskentelevät yhdessä varmistaen, että Lehtovuoren työympäristö on turvallinen ja motivoiva. Heidän vastuulliset tehtävänsä ja avoin yhteistyönsä ovat luoneet pohjan säännölliselle vuorovaikutukselle tuotannonjohtajan kanssa, jossa käsitellään työntekijöiden huolia ja kehitysehdotuksia. Järjestelmällinen vuorovaikutus on parantanut huomattavasti työympäristöä viimeisen 1,5 vuoden aikana.

Eelin ura Lehtovuorella alkoi suoraan ammattikoulusta suoritettuaan Levyseppähitsaajan-opinnot, ja hän on työskennellyt yrityksessä reilut viisi ja puoli vuotta. Eelin haave on alusta asti ollut päästä Solar pisteelle hitsaamaan ja reilu vuosi sitten hänen toiveensa toteutuikin. Solar pisteen pikkutarkka ja tarpeeksi haastellinen työ motivoi Eeliä. 

Marko liittyi yritykseen 13 vuotta sitten suoraan ammattikoulusta ja työharjoittelut, tetit yms. ovatkin suoritettu Lehtovuoren palveluksessa. Marko kertoo arvostavansa yrityksen sitoutumista tulevaisuuteen. Hän nostaa hattua sille, että yritykseen on panostettu ja sijoitettu. Monia asioita on tehty oikein, jotta yrityksellä on ollut mahdollisuus kasvaa. Se pitää tulevaisuuden kirkkaana, eikä ole pelkoa että työt Lehtovuorella loppuisivat, mikä tänä aikana ei ole enää itsestään selvyys.

Molemmille tärkein asia yrityksessä ovat työkaverit ja yhteisöllisyys. He arvostavat sitä, että voivat olla täysin oma itsensä työssään. Hitsaamo onkin tiivis yhteisö, jossa järjestetään yhteisiä pikkujouluja ja muita tapahtumia. Tämä tiivis yhteishenki ja toisten auttaminen näkyy päivittäisessä työssä ja on auttanut luomaan ympäristön, jossa jokainen voi kokea tulevansa kuulluksi – iästä, kokemuksesta tai sukupuolesta riippumatta.

 

Kuvassa Eeli ja Marko 

Hitsauksen haasteet ja taidot

Hitsaustyö vaatii tarkkuutta ja keskittymistä. Jokainen liitos vaikuttaa tuotteen lopulliseen laatuun ja kestävyyteen. Eeli ja Marko noudattavat tiukkoja standardeja, jotka varmistavat, että jokainen hitsaus on mahdollisimman tarkka ja kestävä. Hitsausta ympäröi monia myyttejä, kuten käsitys siitä, että se on likaista ja fyysisesti rasittavaa. Nykyaikainen hitsaustyö on kuitenkin usein puhdasta ja vaatii huomattavaa käsityötaitoa. Eeli vertaakin hitsaamista tatuoimiseen, josta hänellä on myös kokemusta. 

Eeli jakaa mielenkiintoisen faktan hitsauksesta, joka yhdistyy hänen syvään kiinnostukseensa tähtitiedettä kohtaan: "Hitsaukseen ei välttämättä liity lämpö. Esimerkiksi avaruudessa, joka on vakuumi, hitsaukseen ei tarvitse lämpöä. Ilman happikerrosta metallimolekyylit eivät tunnista, etteivätkö ne ole yhtä kappaletta, joten ne voi vain painaa yhteen." 

Eelin ja Markon työ Lehtovuoren hitsaamossa osoittaa, miten yksittäisten työntekijöiden ammattitaito ja sitoutuminen muodostavat yrityksen menestyksen perustan. Heidän panoksensa ei rajoitu pelkästään hitsaussaumoihin; he vaikuttavat merkittävästi myös työyhteisön henkeen ja koko yrityskulttuuriin.

 
Posted in: Lehtovuori