Tekijät esiin - Tutustu Lehtovuoren logistiikan luottomiehiin Lasseen ja Petriin!

 

Me Lehtovuorella uskomme, että menestyksemme taustalla ovat Lehtovuoren ihmiset. "Tekijät esiin" -sarjassa kurkistamme kulissien taakse ja esittelemme niitä upeita ammattilaisia, jotka ovat tämän yrityksen sydän.

Sarjan kautta pääsette tutustumaan tarkemmin siihen, miten eri tiimit vaikuttavat päivittäiseen toimintaamme ja miten heidän työnsä auttaa meitä pysymään alamme kärjessä.

Lehtovuori Oy:n logistiikkaosastolla työskentelee vakituisesti yhteensä neljä henkilöä, ja tänään kaksi heistä, Lasse Grönfelt ja Petri Marjamäki, avaavat meille hieman enemmän ovia logistiikan päivittäisiin toimiin. Heidän vastuullaan on huolehtia sekä saapuvan että lähtevän tavaran logistisista toimista, jotka ovat elintärkeitä yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Työssään he ovat todellisia monitaitureita, jotka pitävät yrityksen pyörät pyörimässä sujuvasti päivästä toiseen.

Lasse on ollut yrityksen palveluksessa neljä vuotta ja tuo mukanaan yli kymmenen vuoden kokemuksen logistiikka-alalta. Hänen työpäivänsä koostuvat valmiiden lähetysten kuljetustilausten tekemisestä, tuotteiden pakkaamisesta ja autojen lastaamisesta sekä muista logistiikan tehtävistä. Lisäksi Lasse suorittaa työn ohessa Palvelulogistiikan ammattitutkintoa, mikä kertoo hänen halustaan kehittyä jatkuvasti työssään. Työkaverit kuvailevatkin Lassea ”työteliääksi” henkilöksi.

Petrin tie logistiikan alalle alkoi puoli vahingossa, kun hän näki alan koulutusohjelman ja päätti lähteä kokeilemaan logistiikan maailmaa, joka veikin mennessään! Nyt takana on 15 vuotta eri logistiikan työtehtävissä ja niistä neljä vuotta on kulunut Lehtovuoren palveluksessa. Petrin päivät täyttyvät saapuvan tavaran vastaanotosta, tavaroiden hyllytyksestä ja maalaamon keräilystä. Hän kuvailee työpäiviään hektisiksi, joissa suuri osa ajasta kuluu eri logistiikkatoimintojen organisoinnissa ja koordinoinnissa.

Lassen ja Petrin työtehtäviin kuuluukin vahvasti koordinointi eri osastojen välillä, mikä vaatii erinomaisia kommunikaatio- ja viestintätaitoja. Nämä taidot ovat keskeisiä, sillä logistiikassa tulee pystyä varmistamaan sujuva tiedonkulku ja yhteistyö eri tiimien välillä. Työ logistiikassa vaatii laajaa osaamista, joka ulottuu koordinoinnista asiakaspalveluun asti – seikkoja, jotka eivät välttämättä tule heti mieleen, kun puhutaan logistiikan tehtävistä.      

Vuonna 2022 Lehtovuoren tehdas koki suuren uudistuksen, kun tuotannon tiloja kasvatettiin rakentamalla kokonaan uusi halli ja uusia investointeja tehtiin tuotantokoneisiin, maalauslinjastoon sekä uuden tehtaan kehitykseen. Lehtovuori on kasvuyritys, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta muutos tuo mukanaan myös omat haasteensa ja vaatii työntekijöiltä moniosaamista ja jatkuvaa uuden opettelua. Onneksi Lasse ja Petri molemmat hallitsevat nämä vaatimukset. Lasse kokee, että hänen mielipiteensä tulevat kuulluksi, mikä lisää työtyytyväisyyttä. Petri arvostaa työtehtäviensä monipuolisuutta, joka pitää hänen työpäivänsä mielenkiintoisina ja vauhdikkaina. 

Työyhteisössä tärkeintä on tulla toimeen työkavereiden kanssa, hyvä yhteishenki ja työssä viihtyminen, mitä Lasse ja Petri korostavat.  Kun nämä palikat ovat kohdillaan on töihin mukava tulla ja lähteä. Petri kuvaa Lehtovuoren työilmapiiriä inspiroivaksi ja yllätykselliseksi, mikä tekee jokaisesta työpäivästä erilaisen.

Vapaa-aikana Lassen kaksi lapinporokoiraa pitävät hänet kiireisenä ja tuovat paljon iloa päiviin ja toisinaan myös paljon päänvaivaa. Petri taas löytää rentoutumisen kuntosalilta, retkeilyreissuilta ja kalastamisesta.

Lehtovuoren logistiikkaosasto on selvästi hyvissä käsissä Lassen ja Petrin kaltaisten ammattilaisten ansiosta. Heidän kykynsä ja sitoutumisensa takaavat, että yrityksen logistiikkaprosessit toimivat sujuvasti joka päivä.

Vasemmalla kuvassa Petri Marjamäki ja oikealla Lasse Grönfelt.

 
Posted in: Lehtovuori