Tekijät esiin - Tuotannon Kehittäjät Matti ja Marian

 

Lehtovuoren tuotannon sydämessä sykkii kaksi insinööriämme, Matti Ahola ja Marian Cojoc. Tämä tekijät esiin – sarjan neljäs osa esittelee heidän päivittäistä työtään ja sitä, miten he yhdessä kehittävät yrityksen tuotantoa.

Matti Ahola on Lehtovuoren uusi kehityspäällikkö, jonka työnkuva on monipuolinen ja vaihteleva. "Normipäivää ei ole", hän sanoo. Hänen työnsä keskittyy projektiluontoisesti tuotannon ja tuotekehityksen pariin sekä ERP-järjestelmien tekniseen pääkäyttöön. Hän tarjoaa tukea kaikille osastoille ja vastaa ERP-rakenteista. Kehityspuolella Matti päättää tilauspisteistä, ohjaustavoista sekä eräkoot, jotka tehdään yhteistyössä Marianin kanssa.

Marian Cojoc on Lehtovuoren mekaniikkasuunnittelija, joka huolehtii laserleikkaus- ja särmäyskoneiden ohjelmoinnista. Hän varmistaa, että suunnittelijoiden CAD-mallit voidaan tuottaa käytännössä, tehden tarvittavat korjaukset ja hienosäädöt. Marian toimii linkkinä suunnittelijoiden ja tuotannon välillä, varmistaen, että tuotantoprosessi sujuu jouhevasti.

Marianin työ vaatii nopeaa reagointia ja monenlaisten poikkeusten ja sääntöjen hallintaa. Hän kerää jatkuvasti palautetta tuotannolta ja kokoonpanolta, tehden muutoksia ennen kuin tuotteet menevät takaisin suunnitteluun. Marianin tärkein työkalu on TruTops Boost-ohjelmisto, jossa hän toimii yrityksen pääkäyttäjänä. Marian myös suunnittelee sisäisiä työkaluja ja telineitä, jotka parantavat tuotannon virtausta ja turvallisuutta.

Taustat ja uratarinat

Matti on työskennellyt Lehtovuorella yli kaksi vuotta ja opiskelee samalla diplomi-insinööriksi. Hän aloitti tuotannonsuunnittelijana, mutta on siirtynyt pikkuhiljaa enemmän IT-puolelle omien mielenkiinnonkohteidensa myötä. Matti korostaa yhteistyön tärkeyttä eri osastojen välillä. Suurin haaste hänen työssään on informaation laadun ja kulun hallinta. Oikea tieto oikeaan aikaan ja paikassa on ratkaisevaa tuotannon sujuvuudelle. Tämä osa työnkuvaa on usein aliarvioitu, vaikka se on kriittinen osa tuotannon virtauksen optimointia.

Marian tuli Lehtovuorelle viime vuoden helmikuussa, aiemmin työskenneltyään Vexvellä harjoittelijasuunnittelijana. Marianin tausta on konetekniikassa, ja hän aloittaa diplomi-insinööriopinnot LUT-yliopistossa syksyllä. Mielenkiintoinen fakta Marianista on se, että hän on vaihtanut alaa täysin, sillä hän toimi aiemmin sairaanhoitajana. Hän huomasi insinöörityön sopivan hänelle paremmin, sillä se vaatii erilaista ajattelutapaa ja työssä saa käyttää luovuutta. Tämä muutos on ollut hänelle palkitseva.

Vapaa-ajallaan Matti pitää itsensä kiireisenä opintojensa lisäksi talonrakennushommissa, jota hän kuvaa jo harrastukseksi.

Positiivinen työyhteisö ja tulevaisuuden näkymät

Sekä Matti että Marian korostavat Lehtovuoren positiivista työyhteisöä, jossa tuetaan toisiaan ja jaetaan osaamista. "Hyvä huumorintaju mahdollistaa sen, että töihin on aina mukava tulla", Matti sanoo. Marian, joka saapuu ensimmäisenä toimistolle keittämään kahvit ja aloittamaan päivänsä rauhassa, yhtyy tähän. Marianin työtehtävä on ainutlaatuinen, ja hän toimii ainoana henkilönä, joka hallitsee sen kokonaisuudessaan. Tämä vaatii ymmärrystä jokaisesta osastosta ja niiden tarpeista. Kiireen keskellä laadukas lopputulos voi kärsiä, ja siksi prosessien optimointi ja tiedonkulun parantaminen ovat jatkuvia kehityskohteita.

Lehtovuori tarjoaa mahdollisuuksia muokata työnkuvia ja vaikuttaa niihin omien osaamisten mukaan. Tämä on erityisen motivoivaa Marianille ja Matille, jotka ovat saaneet luoda uudet roolit itselleen ja näkevät työnsä konkreettiset tulokset. "Omia ideoitaan saa tuoda esille, ja matala hierarkia mahdollistaa niiden nopean toteutuksen", Marian sanoo.

Lehtovuoren tulevaisuus näyttää valoisalta, kun Matti ja Marian jatkavat kehitystyötään, optimoiden prosesseja ja edistäen yrityksen kasvua.

Matti%20ja%20Marian%20nettiin.jpg